A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Председатели на групи мандат 2007-2011Антон Славчев Симеонов  
Председател на Група съветници в ОбС

Образование:

ВМЕИ Варна – Телевизионна техника

 

Професионален опит:

Управител на Телевизия „САТ- ТМ” Златоград
Поземлена комисия” – гр. Мадан – програмист (2001-2003 г)
ОбА гр. Мадан, Информационно осигуряване (1999-2001 г)
“Горубсо – Мадан” – Програмист ( 1989- 1999г)

 

Участия и членство :

Зам. Предс. на ПК по Устройство на територия и екология
Член на Председателски съвет като председател на група в ОбС
Член на ПК по управление на собстевността в НСОРБ
Член на ЕСУТ при община Златоград
Общински съвет
Предстоящи събития