A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Председател на Общински съвет - мандат 2007 - 2011Пламен Маринов Чингаров

Роден на 04.04.1966 г в Златоград

Образование

 • Санкт Петербургски Университет за информационни технологии, механика и оптика, инженер-системотехник, специалност ”Изчислителна техника”
 • Университет  за национално и световно стопанство – София, специалност „банков мениджмънт”.

Професионален опит

 • Председател на ОбС Златоград (1999-2003 и 2007–2011)
 • Председател на Постоянна комисия по законност ред и сигурност  при ОбС (2003-2007)
 • Център за развитие на Община Златоград – изпълнителен директор (1997- до момента).
 • Първа Частна банка - клон Златоград -   директор на клона и главен експерт  (1992-1997)

Допълнителни  професионални умения  

 • 2007-2008 -  Община Златоград, Ръководител на проект BG 2004/016-711.01.02-1.28  “Дневен център за деца с увреждания”
 • 2006-2008   -  Крас ООД  Пловдив,    Обучител по модули  свързан с административно обслужване, бизнессътрудничество, комуникации, маркетинг.
 • 2006, Програма на ООН за развитие, Обучител по информационни технологии  - IT Training –   i-Government Project “ –         Обучение на държавна администрация
 • 2005-2006, Швейцарска агенция за развитие и сътрудничество, Местен координатор  на  Обществен регионален форум за културно-историческо наследство „Родопа - гласът на времето”
 • 2004-2005, Център за развитие на община Златоград (ЦРОЗ), Ръководител на проект «Превенцията  – необходимото настояще , неизбежното бъдеще», BG020402-094- Phare SCDP,    Превенция от зависимости – наркотици, попадане в трафик, както и права на детето, безопасност
 • 2004, Сдружение “Регионален образователен център-21”, Финансист  по проект   ФАР  Трансгранично сътрудничество – BG 010607-002
 • 2002-2004, ЦРОЗ,        Координатор проект “Обществени компютърно- комуникационни центрове – РС3-Златоград”
 • 2001, ЦРОЗ,    Координатор  на проект по заетост (SMAEP) -  BG 991501-092  “ - за професионално обучение и стимулиране на предприемачеството 
 • 2001-2003,   Агенция за икономическо развитие  Ст.Загора, Обучител   по  модули «Изграждане  на местни общности»,  «Мобилизиране на ресурси», «Писане и управление на проекти»         

Участия и членство:

 • Председател на Българско Сдружение „Обществени компютърни комуникационни центрове”,
 • Председател на Сдружение „РОЦ-21” Златоград,
 • Председател на Настоятелство при Образцово Народно Читалище „Просвета” Златоград.
 • Член на „Лайънс Клуб Интернешънъл”,  секретар  на ЛК Смолян 2008-2009
 • Член на  Националната Аоциация на Председателите на Общински съвети

 

Общински съвет
Предстоящи събития