A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Членове на Общински съвет – мандат 2007-2011 г.АНТОН СЛАВЧЕВ СИМЕОНОВ

Заместник-председател на ПК УТЕ

Дата на раждане:10 Октомври 1968 г.

Образование: Технически Университет  – гр. Варна – „Телев.техника”

Месторабота: “Сателит–ТМ” - Златоград Управител

Сем.положение: Женен, с две деца

Телефони: 0898 722 622

E-mail: antonsimeonov@mail.bgВЕЛИЧКО АСЕНОВ СИДЕРОВ

Член на ОбС

Дата на раждане:26 Юли 1973 г.

Образование: ВСУ „Черноризец Храбър”    – гр. Варна,  ЦДОМАМ Смолян

Месторабота:  “Евротекс” ЕООД -Управител, „Белотекс95” АД– Предс СД

Сем.положение: Женен, с две деца

Телефони: 0899 000 111

E-mail: veli4ko_zlatograd@abv.bgГРИГОР НИКОЛОВ ДЖАНГАЛОВ

Заместник-председател на ОбС

Дата на раждане:19  Януари 1965 г.

Образование:Бургаски Свободен Университет – „Право”

Месторабота: Собствена адвокатска кантора

Сем.положение: Женен, с две деца

Телефони: 0895 000 111

E-mail: advgrigor@mail.bgЕВЕЛИНА ИЛИЕВА ЛАЗАРОВА

Председател на ПК №3 -  ЗЛП

Дата на раждане:13 Май 1959 г.

Образование:МА София –„рентгенология”, МИ Пловдив – „медицина”

Месторабота: АСМП образна диагностика – Управител, МБАЛ- Нач. отд.

Сем.положение: Омъжена, с две деца

Телефони: 0895 758 091

E-mail: lazarova@zlatograd.comЕМИЛИЯ МЛАДЕНОВА КРЪСТЕВА

Председател на ПК №5  - ЕИСП

Дата на раждане:20 Май 1971 г.

Образование:ВТУ – „Социални дейности”, ПУ –  „Психология”

Месторабота: Дир. „Социално подпомагане”  Златоград, Нач. Сектор

Сем.положение: Омъжена, с едно дете

Телефони: 0894 744 434

E-mail: emili30@abv.bgЕМИЛИЯ РОСЕНОВА ДРАГАНОВА

Председател на ПК №1 - ФОСТ

Дата на раждане:12 Септември 1973 г.

Образование:ВСУ  гр. Варна, „Икономика”

Месторабота: Дирекция Бюро по труда - Златоград, Старши експерт „Услуги по заетостта”

Сем.положение: Омъжена, с две деца

Телефони: 0894 466 593

E-mail: emili_73@abv.bgЕМИЛ МИНКОВ ХУМЧЕВ

Председател на ПК № 6 - МДСТ

Дата на раждане:11 Май 1975 г.

Образование:Техникум по туризъм, гр. Смолян -  „туризъм”

Месторабота: частен бизнес, свързан с доставки и фармация

Сем.положение: Женен, с две деца

Телефони: 0894 610 961

E-mail: >zlatogradbsd@abv.bgЖЕЧКА ЕМИЛОВА ХАДЖИЙСКА-  ПАРТАДЖИЕВА

Председател на ПК №4 - ОКЧР

Дата на раждане:20 Ноември 1958 г.

Образование:Пловдивски Университет   – „българска филология”

Месторабота: СОУ „Антим-І“  - Златоград, Директор

Сем.положение: Омъжена, с две деца

Телефони: 0894 466 592

E-mail: hadjiiska@abv.bgЙОРДАНКА ЕМАНУИЛОВА РОМАНОВА

Заместник-председател на ПК МДСТ

Дата на раждане:17 Ноември 1977 г.

Образование:ПУ – „българска филология”, ЮЗУ–„английска филология”

Месторабота: ОУ ”В.Левски”  Златоград, учител по англ.език

Сем.положение: Омъжена, с едно дете

Телефони: 0895 737 660

E-mail: yromanova@abv.bgКИРИЛ СТАНКОВ ДАСКАЛОВ

Председател на МОК - РС

Дата на раждане:02 Юни 1966 г.

Образование:ТВМ  Стара Загора, „ветеринарна техника”

Месторабота: Частна практика, Ветеринарен техник

Сем.положение: Женен, с две деца

Телефони: 0894 434 683

E-mail: daskalov@zlatograd.com11(1)

КИРЧО ХРИСТОВ МЕМОВ

Член на ОбС (от 11/2007 до 10/2010)

Дата на раждане:16 Септември 1966 г.

Образование:ТМП Мадан, Минно дело

Месторабота: “Горубсо- Златоград”, Минен специалист

Сем.положение: Женен, с две деца

Телефони: 0894 675 514

E-mail: memov@zlatograd.com11(2)

ТАНЯ СЕРГЕЕВА ТЕРЗИЕВА

Член на ОбС (от 11/2010)

Дата на раждане:03 Ноември 1964 г.

Образование:Висше, магистър-фармацевт

Месторабота: Аптека  “Тато” ЕООД, управител

Сем.положение: Омъжена, с две  деца

Телефони: 0896 718 650

E-mail: tate_zl@abv.bgМЛАДЕН АСЕНОВ ЧАУШЕВ

Председател на ПК № 2 – УТЕ

Дата на раждане: 19 Януари 1957 г.

Образование: ПУ „П. Хилендарски”, „математика”

Последна месторабота: Кмет на Община Златоград

Сем.положение: Женен, с две деца

Телефони: 0896 718 650

E-mail: chaushev@zlatograd.comНЕВЕНА ХРИСТОВА НИКОЛОВА - АЛЕКСАНДРОВА

Заместник-председател на ПК УТЕ

Дата на раждане: 12 Май 1969 г.

Образование: Технически Университет– Сф, „пневмо и хидротехника” , „технология на облеклото”

Месторабота: „AM ФЕШЪН 09”  ООД (конфекция)инженер  технолог

Сем.положение: Омъжена, с едно дете

Телефони: 0893 695775

E-mail: nevena_os@mail.bgГЕОРГИ СТЕФАНОВ БЪРЗИКОВ

Член на ОбС

Дата на раждане: 06 Май 1965 г.

Образование: Техникум по строителство

Месторабота: „Дельо войвода – Милк” управител

Сем.положение: Женен, с две деца

Телефони:0894 423 388

E-mail: barzikov_g@abv.bgНИНА ИЛИЕВА ПАШОВА

Зам.-председател на ПК ОРП, ПК ОКЧР

Дата на раждане: 26 Април 1962 г.

Образование: СУ–бълг филология,езиковед; УНСС Сф - право

Месторабота: ОУ „В.Левски” -Ерма река, Директор

Сем.положение: Омъжена, с едно дете

Телефони:0897 868 815

E-mail: ninagold@mail.bgПЛАМЕН МАРИНОВ ЧИНГАРОВ

Председател на ОбС

Дата на раждане: 04 Април 1966 г.

Образование: С.Петербург-„изчисл.техника”, УНСС София-„банково дело”

Месторабота:Сдружение “ЦРОЗ”, Изпълнителен директор

Сем.положение: Женен, с едно  дете

Телефони:0894 744 964

E-mail: chingarov@zlatograd.comЯКИМ ДЕМИРОВ ДЮЛГЕРОВ

Член на ОбС

Дата на раждане: 03 Август 1959 г.

Образование: Технически Университет, Технология на машин

Месторабота:„ЗММ Златоград” АД, Нач. Производствен отдел, Чл.на Съвета на директорите

Сем.положение: Женен, с едно  дете

Телефони:0889 300 688

E-mail: dulgerovzmm@mail.bgОбщински съвет
Предстоящи събития