A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпетък, 11 Април 2014  882

СЪОБЩЕНИЕ


Информираме всички земеделски производители на територията на община Златоград за взетите решения от проведеното заседание на Управителния съвет на ДФ „Земеделие”, относно предоставянето на държавна помощ de minimis за изхранване на животни през 2014 година.
Финансовият ресурс по схемата на държавна помощ de minimis за изхранване на преживни животни едър и дребен рогат добитък от основни стада /крави, биволици, овце-майки и кози-майки/ е в размер на 11 000 000 лв. като първи транш.
Срокът за подаване на заявления в отдел ПСМП към областните дирекции на ДФ „Земеделие” е от 7 април 2014 г. до 23 април 2014 г.
Срокът за сключване на договори за изплащане на помощта е от 8 май 2014 г. до 23 май 2014 г.
Предлагаме на Вашето внимание утвърдените указания за предоставяне на помощ de minimis за изхранване на животни през 2014г.Общинска администрация Златоград


ПРИЛОЖЕНИE:
Указания


ОЩЕ НОВИНИ


понеделник, 04 Октомври 2021
51

Актуално
Предстоящи събития