A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВАпетък, 16 Юни 2017  159

Общинска администрация Златоград уведомява, че на 10.07.2017 г. от 09,00 часа в заседателната зала на Общински съвет Златоград, повторно ще се проведе публично оповестен търг с тайно наддаване продажба на дълготрайни материални активи - собственост на СУ „Антим І” гр. Златоград, както следва:

 

Наименование, марка ,модел

Инв. №

 

Количество, бр.

 

Състояние

1

Гатер ножица DAYANG

563

1

добро

2

Права пром. машина GC-13

564

2

задоволително

3

Пром. петконечен оверлог GN6-5

565

1

добро

4

Шевна машина оверлог

566

1

задоволително

5

Шевна машина верижен бод

567

1

използваемо

6

Шевна машина „Текстима”

568

1

използваемо

7

Шевна машина „Текстима”

569

6

използваемо

8

Оверлог битов

570

1

използваемо

9

Шевна машина „Сингер”

571

1

задоволително

10

Шевна машина „Веритас”

572

2

задоволително

11

Шевна машина 1022 М

573

4

задоволително

12

Шевна машина Z168414

574

1

задоволително

13

Шевна машина 1022 M

589

3

задоволително

14

Шевна машина „Тойота”

590

2

задоволително

15

Провош. пром. машина

591

2

задоволително

16

Иглична машина JUKI LBH 722

592

1

добро

17

Оверлок пром. трик. GN 21

606

1

за брак

18

Ракла фризер Whirlpool

593

1

добро

19

Циркулационна помпа  GRUNDFOS 1150 об.

 

2

добро

20

Нафтова горелка  GIERSCH 320 kW

 

1

мн. добро

21

Нафтова горелка  ПЛАМА

 

1

използваемоПублично оповестеният търг с тайно наддаване ще се проведе при следните условия:
1. Началните тръжни единични цени и депозит за участие на дълготрайните материални активи - собственост на СУ „Антим І” гр. Златоград, както следва:

 

Наименование, марка ,модел

Инв. №

 

Количество, бр.

Начална тръжна цена на активите за 1 брой, лв.

Депозит за участие в търга за 1 брой, лв.

1

Гатер ножица DAYANG

563

1

260,00

26,00

2

Права пром. машина GC-13

564

2

40,00

4,00

3

Пром. петконечен оверлог GN6-5

565

1

80,00

8,00

4

Шевна машина оверлог

566

1

40,00

4,00

5

Шевна машина верижен бод

567

1

40,00

4,00

6

Шевна машина „Текстима”

568

1

20,00

2,00

7

Шевна машина „Текстима”

569

6

20,00

2,00

8

Оверлог битов

570

1

25,00

2,50

9

Шевна машина „Сингер”

571

1

30,00

3,00

10

Шевна машина „Веритас”

572

2

35,00

3,50

11

Шевна машина 1022 М

573

4

25,00

2,50

12

Шевна машина Z168414

574

1

90,00

9,00

13

Шевна машина 1022 M

589

3

25,00

2,50

14

Шевна машина „Тойота”

590

2

35,00

3,50

15

Провош. пром. машина

591

2

40,00

4,00

16

Иглична машина JUKI LBH 722

592

1

700,00

70,00

17

Оверлок пром. трик. GN 21

606

1

10,00

1,00

18

Ракла фризер Whirlpool

593

1

290,00

29,00

19

Циркулационна помпа  GRUNDFOS 1150 об.

 

2

480,00

48,00

20

Нафтова горелка  GIERSCH 320 kW

 

1

1300,00

130,00

21

Нафтова горелка  ПЛАМА

 

1

90,00

9,00Цените са без вкл. ДДС. Върху достигнатата тръжна цена ще се начислява ДДС.
2 Дълготрайните материални активи имат единични тръжни цени, без вкл. ДДС и за всеки от тях се внася отделен депозит от всеки участник.
Място за внасяне на депозита - касата на Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Срок за внасяне на депозита: до 17,30 часа на 07.07.2017 г.
3. Участието в търга е достъпно и равнопоставено за всички физически и юридически лица.
4. Оглед на движимото имущество може да се извърши, всеки работен ден, по предварителна заявка, след съгласуване на деня и часа с ръководството на СУ „Антим І” гр. Златоград.
5. Документация за участие в процедура по провеждане на публично оповестен търг с тайно наддаване може да бъде закупена всеки работен ден до 17,30 часа на 07.07.2017 г. от Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов” № 1. Цена на документацията, в размер на 50 (петдесет) лева, без включен ДДС.
Срок за закупуване на тръжна документация и подаване на заявления за участие в търга до 17,30 часа на 07.07.2017 г. в Центъра за информационно и административно обслужване на граждани, находящ се на партерен етаж в сградата на Общинска администрация Златоград, ул. “Стефан Стамболов”№ 1.
За допълнителна информация на телефон 03071/44-30 – Дирекция “Административно-правно обслужване, общинска собственост и земеделие”

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития