A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Профил на купувачаПРОЦЕДУРА ПО ЗОП:

041 - 30.07.2019г. “Упражняване на авторски надзор в процеса на изпълнение на строителни и монтажни работи за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради в гр. Златоград – по обособени позиции”
30 Юли 2019‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития