A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Профил на купувачаПРОЦЕДУРА ПО ЗОП:

040 - 12.07.2019г. „Извършване на обществен превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от общинска, областна и републиканска транспортни схеми и специализиран превоз на деца и ученици от местоживеенето им в с. Аламовци до учебното им заведение в гр. Златоград, за нуждите на Община Златоград – по обособени позиции”
12 Юли 2019‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития