A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Профил на купувачаПРОЦЕДУРА ПО ЗОП:

039 - 01.07.2019г. “Осъществяване на строителен надзор при изпълнение на СМР за въвеждане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на многофамилни жилищни сгради в град Златоград – по обособени позиции“
01 Юли 2019
‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития