A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Профил на купувачаПРОЦЕДУРА ПО ЗОП:

037 - 12.06.2019г. „Упражняване на авторски надзор във връзка с изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград и с. Старцево, Община Златоград“
12 Юни 2019

‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития