A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Профил на купувачаПРОЦЕДУРА ПО ЗОП:

033 - 02.04.2019г. „Доставка, чрез покупка, на медицинско оборудване за образна диагностика - 1 (един) брой специализирана мамографска уредба (мамограф) за целите на проект „e-Social Health Care”, с акроним „e-SOHECA”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, съгласно Договор за субсидия № B2.9а.04/24.10.2017 и Партньорско споразумение от 24.10.2017 г.”
02 Април 2019‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития