A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Профил на купувача



ПРОЦЕДУРА ПО ЗОП:

(прекратена) 032 - 01.04.2019г. „Доставка, чрез покупка, на 1 (един) брой стандартен санитарен автомобил (линейка), проектиран и оборудван за оказване на спешна медицинска помощ, транспортиране, манипулации и наблюдение на пациенти”
01 Април 2019
















‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития