A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Профил на купувачаПРОЦЕДУРА ПО ЗОП:

031 - 19.03.2019г. „Упражняване на авторски надзор във връзка с изпълнението на обществена поръчка с предмет: „Рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2109 /III 867/Златоград – Аламовци и общински път SМL 2100 /III 867, Мадан – Цацаровци/ - Страшимир – махала Боево и на съоръженията и принадлежностите към тях, находящи се в Община Златоград“
19 Март 2019


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития