A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Профил на купувачаПРОЦЕДУРА ПО ЗОП:

029 - 26.02.2019г. „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой специализиран автомобил за гасене на горски пожари, лек тип (пикап) с висока проходимост с монтирани резервоари за вода и 1 (един) брой многоцелева машина с висока проходимост, специално конструирана за експлоатация в труднодостъпни райони ATV“ по обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1: „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой специализиран автомобил за гасене на горски пожари, лек тип (пикап) с висока проходимост с монтирани резервоари за вода”; Обособена позиция № 2: „Доставка чрез покупка на 1 (един) брой многоцелева машина с висока проходимост, специално конструирана за експлоатация в труднодостъпни райони ATV“
26 Февруари 2019

‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития