A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Профил на купувачаПРОЦЕДУРА ПО ЗОП:

028 - 07.02.2019г. „Упражняване на строителен надзор при изпълнение на реконструкция и рехабилитация на улици, съоръженията и принадлежностите към тях в гр. Златоград и с. Старцево, Община Златоград“
07 Февруари 2019

‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития