A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Профил на купувачаПРОЦЕДУРА ПО ЗОП:

024 - 13.09.2018г. „Извършване на обществен превоз на пътници по междуселищни автобусни линии от общинска, областна и републиканска транспортни схеми за нуждите на Община Златоград”
13 Септември 2018‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития