A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Профил на купувачаПРОЦЕДУРА ПО ЗОП:

020 - 05.06.2018г. (прекратена) „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), гр. Златоград и вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, община Златоград, Етап II - „Доизграждане, реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна и канализационна мрежа (битова и дъждовна), град Златоград”; „Вътрешна водопроводна мрежа, с. Старцево, общ. Златоград”, по Обособена позиция №2 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Ангел Кънчев" и ул. "Бор", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Ангел Кънчев" и Водопровод по ул. "Бор" и Обособена позиция №3 «Реконструкция и рехабилитация на водоснабдителна мрежа, гр. Златоград по ул. "Христо Ботев", ул. "Пейо Яворов", ул. "Рила", ул. "Акация", ул. "Рожен" и ул. "Здравец", включваща следните подобекти: Водопровод по ул. "Христо Ботев", Водопровод по ул. "Пейо Яворов", Водопровод по ул. "Рила", Водопровод по ул. "Акация", Водопровод по ул. "Рожен" и Водопровод по ул. "Здравец".
05 Юни 2018


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития