A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Профил на купувачаПРОЦЕДУРА ПО ЗОП:

017 - 30.04.2018г. „Дейности по изграждане, ремонт и поддържане на улична мрежа (благоустрояване на улици) и дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища (изпълнение на асфалтови кърпежи) в Община Златоград”, включваща Обособена позиция №1 „Благоустрояване на улична мрежа на Обшина Златоград” и Обособена позиция №5 „Изпълнение на СРР на Общински път /Златоград - Неделино/ - с. Старцево - мах. Бели камъни - Граница общ. (Златоград - Неделино)”
30 Април 2018


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития