A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Профил на купувачаПРОЦЕДУРА ПО ЗОП:

016 - 05.02.2018г. "Доставка на лекарствени продукти и медицински изделия за нуждите на МБАЛ "Проф. Д-р Асен Шопов" ЕООД, гр. Златоград"
05 Февруари 2018

‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития