A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО /РЕХАБИЛИТАЦИЯТА/ НА УЛ. „МИНЬОРСКА”, УЛ. „ГРАНИЧАР” И УЛ. „БАЛКАНСКА” В С. СТАРЦЕВО, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД”сряда, 09 Април 2014

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„УПРАЖНЯВАНЕ НА СТРОИТЕЛЕН НАДЗОР ПО ВРЕМЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО /РЕХАБИЛИТАЦИЯТА/ НА УЛ. „МИНЬОРСКА”, УЛ. „ГРАНИЧАР” И УЛ. „БАЛКАНСКА” В С. СТАРЦЕВО, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД”
Предметът на обществената поръчка включва три обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 с предмет: «Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Рехабилитация на ул. „Миньорска” в с. Старцево, общ. Златоград»;
Обособена позиция № 2 с предмет: «Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Рехабилитация на ул. „Граничар” в с. Старцево, общ. Златоград»;
Обособена позиция № 3 с предмет: «Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Рехабилитация на ул. „Балканска” в с. Старцево, общ. Златоград».

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9028075.

Документацията e достъпна до 23:59 часа на 17.04.2014 г., както е посочено в раздел IV на Публичната покана.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ
Сключени са договори с избраният изпълнител по обособена позиция № 1 с предмет: «Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Рехабилитация на ул. „Миньорска” в с. Старцево, общ. Златоград»; по Обособена позиция № 2 с предмет: «Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Рехабилитация на ул. „Граничар” в с. Старцево, общ. Златоград» и по Обособена позиция № 3 с предмет: «Упражняване на строителен надзор по време на строителството на обект: „Рехабилитация на ул. „Балканска” в с. Старцево, общ. Златоград» - „ЕКОИНВЕСТ - МД” ООД, на обща стойност 4 966,80 лв. с включен ДДС.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития