aa Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на строителни материали за нуждите на община Златоград през 2014 год.” | Община Златоград
A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на строителни материали за нуждите на община Златоград през 2014 год.”вторник, 08 Април 2014

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Периодични доставки на строителни материали за нуждите на община Златоград през 2014 год.”

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9028032.

Документацията e достъпна до 23:59 часа на 15.04.2014 г., както е посочено в раздел IV на Публичната покана.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
Сключен е договор с избраният изпълнител „Строител” ЕООД, на обща стойност, която следва да не надвишава 72 970,00 лв. с ДДС.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития