A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Периодични доставки на строителни материали за нуждите на община Златоград през 2014 год.”вторник, 25 Март 2014

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Периодични доставки на строителни материали за нуждите на община Златоград през 2014 год.”

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9027425.

Документацията e достъпна до 23:59 часа на 02.04.2014 г., както е посочено в раздел IV на Публичната покана.

В посоченият в поканата срок няма постъпила нито една оферта от нито един участник.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития