aa „Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2014/2015 година в ОУ „Васил Левски” – гр. Златоград”, по обособени позиции | Община Златоград
A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

„Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2014/2015 година в ОУ „Васил Левски” – гр. Златоград”, по обособени позициисряда, 19 Март 2014

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Доставка на учебници и учебни помагала за учебната 2014/2015 година в ОУ „Васил Левски” – гр. Златоград”, по обособени позиции, с Възложител Основно училище „Васил Левски” – гр. Златоград

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9027113.

Документацията e достъпна до 23:59 часа на 26.03.2014 г., както е посочено в раздел IV на Публичната покана.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития