aa „Рехабилитация на улична мрежа в с. Старцево, общ. Златоград“ | Община Златоград
A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

„Рехабилитация на улична мрежа в с. Старцево, общ. Златоград“сряда, 12 Март 2014

 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Рехабилитация на улична мрежа в с. Старцево, общ. Златоград“

Предметът на обществената поръчка включва три обособени позиции, както следва:
Обособена позиция № 1 с предмет: „Рехабилитация на ул. „Миньорска” в с. Старцево, общ. Златоград;
Обособена позиция № 2 с предмет: „Рехабилитация на ул. „Граничар” в с. Старцево, общ. Златоград;
Обособена позиция № 3 с предмет: „Рехабилитация на ул. „Балканска” в с. Старцево, общ. Златоград;

Решението и обявлението могат да бъдат видяни на страницата на Агенцията по обществени поръчки

Документацията e достъпна до 17:30 часа на 02.04.2014 г., както е посочено в раздел IV.3.3 на Обявлението на поръчката.

Разяснения от 19.03.2014 г. >>

Разяснения от 27.03.2014 г. >>

Разяснения от 01.04.2014 г. >>

Разяснения от 03.04.2014 г. >>

СЪОБЩЕНИЕ[23.05.2014г.]:
Община Златоград, на основание чл.69а, ал. 3 от ЗОП, уведомява участниците в обявената процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: „РЕХАБИЛИТАЦИЯ НА УЛИЧНА МРЕЖА В С. СТАРЦЕВО, ОБЩ. ЗЛАТОГРАД”, открита с решение №76/11.03.2014 г. на кмета на община Златоград, че ценовите оферти на допуснатите участници в процедурата ще бъдат отворени на 27.05.2014 г. от 16:00 часа, в заседателна зала на втория етаж на административната сграда на община Златоград, находяща се в гр. Златоград на ул. „Ст. Стамболов” №1, при което право да присъстват имат участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и представители на юридически лица с нестопанска цел и средствата за масова информация.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ
Сключени са договори с избраните изпълнители, както следва:
- по обособена позиция № 1 - „Рехабилитация на ул. „Миньорска” в с. Старцево, общ. Златоград” с „ДИАМАНТ - СТРОЙ” ЕООД на обща стойност 303 496,46 лв. с включен ДДС;
- по обособена позиция № 3 с предмет: „Рехабилитация на ул. „Балканска” в с. Старцево, общ. Златоград” с ОБЕДИНЕНИЕ „ЮГ-ЕКО” на обща стойност 104 972,33 лв. с включен ДДС.
- по обособена позиция № 2 с предмет: „Рехабилитация на ул. „Граничар” в с. Старцево, общ. Златоград” с „ЕДИСТРОЙ” ЕООД на обща стойност 77 356,03 лв. с включен ДДС.

Информация за изпълнен договор >>

Информация за изпълнен договор >>

Информация за изпълнен договор >>‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития