aa Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на дървесина за отопление за нуждите на община Златоград през 2014 г.” | Община Златоград
A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка на дървесина за отопление за нуждите на община Златоград през 2014 г.”понеделник, 20 Януари 2014

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Доставка на дървесина за отопление за нуждите на община Златоград през 2014 г.”.

Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9024876.

Документацията e достъпна до 23:59 часа на 28.01.2014 г., както е посочено в раздел IV на Публичната покана.


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Сключен е Договор №20/04.02.2014 г. с избрания изпълнител "БУЛЛЕС 61" ЕООД на обща прогнозна стойност 26 280 лв. с включен ДДС.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития