aa (частично прекратена) - МБАЛ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ” ЕООД, ГР. ЗЛАТОГРАД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка по заявка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград за 2014-2015 год.” | Община Златоград
A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

(частично прекратена) - МБАЛ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ” ЕООД, ГР. ЗЛАТОГРАД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка по заявка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград за 2014-2015 год.”понеделник, 30 Декември 2013

 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Доставка по заявка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград за 2014-2015 год.”.
Предметът на обществената поръчка включва три обособени позиции, както следва:
Обособена позиция №1 с предмет: „Доставка по заявка на медицински консумативи за нуждите на рентгеново отделение на МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград за 2014-2015 год.”;
Обособена позиция №2 с предмет: „Доставка по заявка на медицински консумативи за нуждите на клинична лаборатория на МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград за 2014-2015 год.”;
Обособена позиция №3 с предмет: „Доставка по заявка на общомедицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград за 2014-2015 год.”.
Документи:
Документация за участие >>

Решението и обявлението могат да бъдат видяни на страницата на Агенцията по обществени поръчки


Разяснения, по отправени запитвания[14.01.2014г.]:
Въпрос: Във връзка с Обществена поръчка „Доставка по заявка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД, моля за разяснение за подпозиция 1.9 Рентгенов филм 35 / 43 за ла . От обявената подпозиция не става ясно за какви рентгенови филми става на въпрос. Може би се има предвид лазерен принтер ? Ако е така, за да се участва по тази подпозиция трябва да се знае какъв е производителя на принтера- марка и точен модел. В противен случай няма как да се оферират филми, без да се знае точният модел на лазерен принтер.
Отговор: При изготвяне на документацията е допусната техническа грешка.
Да се чете в обособена позиция 1, подпозиция 9 - Рентгенов филм 35 / 43 за лазерен принтер Kodak EKTASCAN LASER PRINTER 633 nm, MODEL 100P


СЪОБЩЕНИЕ от 27.3.2013г:
С Решение №148 от 26.03.2014 г. Управителя на МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД прекратява обособена позиция №2 с предмет: „Доставка по заявка на медицински консумативи за нуждите на клинична лаборатория на МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград за 2014-2015 год.” от процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет „Доставка по заявка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛ „Проф. Д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград за 2014-2015 год.” на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП тъй като не е подадена нито една оферта по обособената позиция.


Обявление за приключване на договор №89 от 07.05.2014г. >>


Обявление за приключване на договор №90 от 07.05.2014г. >>‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития