A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

(възложена) - „Избор на изпълнител за дейности по информираност и публичност по проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие на заинтересованите общности”четвъртък, 12 Декември 2013

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Избор на изпълнител за дейности по информираност и публичност по проект „Ефективна местна политика чрез въвеждане на механизми за мониторинг и контрол и участие на заинтересованите общности”.


Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9023856.Документи:
Документация за участие >>


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
Сключен е договор № 11/24.01.2014г. с избрания изпълнител Сдружение „Център за развитие на община Златоград” на обща стойност 5220,00лева.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития