A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

(възложена) - „Избор на изпълнител за разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на конкретни политики от общинска администрация, детайлно проучване и анализ на състоянието на демографските, социално-икономическите характеристики и тенденции в община Златоград, на разполагаемите ресурси и потенциали на територията на общината, извършване на независима външна оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013г. на община Златоград, разработване на Общински план за развитие за периода 2014-2020, разработване и актуализиране на стратегически документи на община Златоград и обществено консултиране на политики”сряда, 11 Декември 2013

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Избор на изпълнител за разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на конкретни политики от общинска администрация, детайлно проучване и анализ на състоянието на демографските, социално-икономическите характеристики и тенденции в община Златоград, на разполагаемите ресурси и потенциали на територията на общината, извършване на независима външна оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013г. на община Златоград, разработване на Общински план за развитие за периода 2014-2020, разработване и актуализиране на стратегически документи на община Златоград и обществено консултиране на политики” по обособени позиции:
Обособена позиция 1 - Разработване и въвеждане на правила и методика за мониторинг, контрол и последваща оценка при изпълнение на конкретни политики от общинска администрация.
Обособена позиция 2 - Детайлно проучване и анализ на състоянието на демографските, социално-икономическите характеристики и тенденции в община Златоград, на разполагаемите ресурси и потенциали на територията на общината.
Обособена позиция 3 - Извършване на независима външна оценка на изпълнявания Общински план за развитие 2007-2013г. на община Златоград
Обособена позиция 4 - Разработване на Общински план за развитие за периода 2014-2020г.
Обособена позиция 5 - Разработване и актуализиране на стратегически документи на община Златоград
Обособена позиция 6 - Обществено консултиране на политики.


Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9023774.Документи:
Документация за участие >>


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР
Сключен е договор № 12/24.01.2014г. с избрания изпълнител „АРНЕД ПОЙНТ” ЕООД, на обща стойност 57336,00 лева, с включено ДДС.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития