aa (възложена) - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на доставки на хранителни продукти, за нуждите на ДЯ „Мир”, гр. Златоград, Дневен център за деца с увреждания, гр. Златоград и ЦДГ „Детелина”, с. Ерма река, общ. Златоград през 2014 г.” Предметът на обществената поръчка включва две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на хранителни продукти - хлебни изделия и производни, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, риба, яйца, консерви, сухи бобови и зърнени храни и други хранителни продукти“; Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на хранителни продукти - пресни зеленчуци и плодове. | Община Златоград
A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

(възложена) - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на доставки на хранителни продукти, за нуждите на ДЯ „Мир”, гр. Златоград, Дневен център за деца с увреждания, гр. Златоград и ЦДГ „Детелина”, с. Ерма река, общ. Златоград през 2014 г.” Предметът на обществената поръчка включва две обособени позиции, както следва: Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на хранителни продукти - хлебни изделия и производни, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, риба, яйца, консерви, сухи бобови и зърнени храни и други хранителни продукти“; Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на хранителни продукти - пресни зеленчуци и плодове.сряда, 04 Декември 2013

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Извършване на доставки на хранителни продукти, за нуждите на ДЯ „Мир”, гр. Златоград, Дневен център за деца с увреждания, гр. Златоград и ЦДГ „Детелина”, с. Ерма река, общ. Златоград през 2014 г.”
Предметът на обществената поръчка включва две обособени позиции, както следва:

Обособена позиция № 1 с предмет: „Доставка на хранителни продукти - хлебни изделия и производни, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, риба, яйца, консерви, сухи бобови и зърнени храни и други хранителни продукти“;

Обособена позиция № 2 с предмет: „Доставка на хранителни продукти - пресни зеленчуци и плодове.


Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9023296.Документи:
Документация за участие >>


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ
Сключени са Договори №220/19.12.2013 г. и №221/19.12.2013 г. с избрания изпълнител „ТОНИ – 53” ООД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития