A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

(затворена) - Целодневна детска градина СНЕЖАНКА, ГР. ЗЛАТОГРАД обявява Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на доставки на хранителни продукти - хлебни изделия и производни, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, риба, яйца, пресни зеленчуци и плодове, клубеноплоди, кореноплоди, консерви, сухи бобови и зърнени храни и други хранителни продукти, за нуждите на ЦДГ „Снежанка”, гр. Златоград, общ. Златоград през 2014 г.”понеделник, 25 Ноември 2013

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Извършване на доставки на хранителни продукти - хлебни изделия и производни, мляко и млечни продукти, месо и месни продукти, риба, яйца, пресни зеленчуци и плодове, клубеноплоди, кореноплоди, консерви, сухи бобови и зърнени храни и други хранителни продукти, за нуждите на ЦДГ „Снежанка”, гр. Златоград, общ. Златоград през 2014 г.”


Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9022714.Документи:
Документация за участие >>‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития