A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

(възложена) - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Специализиран превоз на ученици до 16 – годишна възраст по направление: от с. Аламовци, общ. Златоград до ПГ «Христо Ботев», гр. Златоград и ОУ «Васил Левски», гр. Златоград и обратно през учебната 2013/2014г.”сряда, 13 Ноември 2013

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Специализиран превоз на ученици до 16 – годишна възраст по направление: от с. Аламовци, общ. Златоград до ПГ «Христо Ботев», гр. Златоград и ОУ «Васил Левски», гр. Златоград и обратно през учебната 2013/2014г.”


Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9022215.Документи:
Документация за участие >>


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Сключен е Договор №205/28.11.2013 г. с избрания изпълнител ЕТ «Виктория Чомезова».‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития