aa (възложена) - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет «Извършване на СМР на обект «Благоустрояване на улици в кв. «Тракия» - ул. «Христо Смирненски», ул. «Възраждане» и ул. Стефан Караджа», гр. Златоград» | Община Златоград
A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

(възложена) - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет «Извършване на СМР на обект «Благоустрояване на улици в кв. «Тракия» - ул. «Христо Смирненски», ул. «Възраждане» и ул. Стефан Караджа», гр. Златоград»четвъртък, 05 Септември 2013

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


«Извършване на СМР на обект «Благоустрояване на улици в кв. «Тракия» - ул. «Христо Смирненски», ул. «Възраждане» и ул. Стефан Караджа», гр. Златоград»


Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9019701.Документи:
Документация за участие >>


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Сключен е Договор №163/23.09.2013 г. с избрания изпълнител „ЕКОСТРОЙ” ООД, на обща стойност 205 834,53 лв. с включен ДДС.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития