A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

(прекратена) - МБАЛ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ” ЕООД, ГР. ЗЛАТОГРАД обявява процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет "ДОСТАВКА ПО ЗАЯВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ” ЕООД, ГР. ЗЛАТОГРАД"петък, 23 Август 2013

 

ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


"ДОСТАВКА ПО ЗАЯВКА НА МЕДИКАМЕНТИ И МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ” ЕООД, ГР. ЗЛАТОГРАД"
Документация за участие >>

Решение за промяна от 04.10.2013г. >>

Решението и обявлението могат да бъдат видяни на страницата на Агенцията по обществени поръчки

По смисъла на чл. 27а, ал. 10 от ЗОП, с публикуването на решение за промяна в Регистъра на обществените поръчки се смята, че всички заинтересовани лица са уведомени.

СЪОБЩЕНИЕ от 04.10.2013 г.

МБАЛ „ПРОФ. Д-Р АСЕН ШОПОВ” ЕООД, ГР. ЗЛАТОГРАД, уведомява заинтересованите лица, че на основание чл. 27а, ал. 9, т. 1 от ЗОП с Решение №213 от 04.10.2013 г. са определени нови срокове за извършване на действия по процедурата, както следва: срок за получаване на документация за участие – до 16:00 ч. на 25.10.2013 г.; срок за получаване на оферти – до 16:00 ч. на 04.11.2013 г.; дата за отваряне на офертите: 13:00 ч. на 05.11.2013 г.

Разяснения от 09 септември 2013 г. >>


СЪОБЩЕНИЕ от 07.11.2013 г.
С Решение №247 от 05.11.2013 г. Управителят на МБАЛ "Проф. Д-р Асен Шапав" ЕООД на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП прекратява процедурата, поради това, че не е представена нито една оферта.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития