aa (възложена) - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на дейности за осигуряване на информация и публичност по проект „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареал”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г. | Община Златоград
A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

(възложена) - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Изпълнение на дейности за осигуряване на информация и публичност по проект „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареал”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.понеделник, 19 Август 2013

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Изпълнение на дейности за осигуряване на информация и публичност по проект „Реконструкция, обновяване и оборудване в МБАЛ „Проф. д-р Асен Шопов” ЕООД, гр. Златоград” по схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO001/4.1-05/2011 „Подкрепа за реконструкция/ обновяване и оборудване на общински лечебни заведения в общини, извън градските агломерационни ареал”, които се осъществяват с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013 г.


Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9018946.Документи:
Документация за участие >>


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОРСключен е Договор №154/10.09.2013 г. с избрания изпълнител „ЮГСТРОЙ” ООД, на обща стойност 468 лв. с включен ДДС.
‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития