aa (възложена) - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на доставки по заявка чрез покупка на строителни материали за нуждите на община Златоград и за реализиране на обект "Ремонт на тротоарна настилка на ул."България", гр. Златоград през 2013 год.” | Община Златоград
A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

(възложена) - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Извършване на доставки по заявка чрез покупка на строителни материали за нуждите на община Златоград и за реализиране на обект "Ремонт на тротоарна настилка на ул."България", гр. Златоград през 2013 год.”понеделник, 05 Август 2013

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Извършване на доставки по заявка чрез покупка на строителни материали за нуждите на община Златоград и за реализиране на обект "Ремонт на тротоарна настилка на ул."България", гр. Златоград през 2013 год.”


Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9018380.Документи:
Документация за участие >>


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Сключен е Договор №150/16.08.2013 г. с избрания изпълнител „СТРОИТЕЛ” ЕООД, на обща крайна стойност 9 600 лв.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития