A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

(възложена) - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране на обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път № SML3107/ ІІІ-8652, Неделино – Старцево/ Пресока –мах.Читакови колиби”вторник, 30 Юли 2013

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Проектиране на обект „Рехабилитация и реконструкция на общински път № SML3107/ ІІІ-8652, Неделино – Старцево/ Пресока –мах.Читакови колиби”


Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на поканата (ID) 9018201.Документи:
Документация за участие >>

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Сключен е Договор №147/14.08.2013 г. с избрания изпълнител „ГЕОАРХ” ЕООД, на обща крайна стойност 6 800 лв.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития