A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

(възложена) - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет «Избор на изпълнител за подготовка и изработване на рекламни материали /брошури/ и видео уроци», по проект „Отворени протоколи и инструменти за образование и обучение на доброволчески организации в сферата на Гражданска защита срещу природни бедствия (горски пожари) в Гърция и България”, с акроним “OUTLAND” в рамките на Договор за финансиране с № B2.11.02 от 17.02.2012 г.петък, 19 Юли 2013

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


«Избор на изпълнител за подготовка и изработване на рекламни материали /брошури/ и видео уроци», по проект „Отворени протоколи и инструменти за образование и обучение на доброволчески организации в сферата на Гражданска защита срещу природни бедствия (горски пожари) в Гърция и България”, с акроним “OUTLAND” в рамките на Договор за финансиране с № B2.11.02 от 17.02.2012 г.


Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на на поканата (ID) 9017840.Документи:
Документация за участие >>


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН ДОГОВОР

Сключен е Договор №144/08.08.2013 г. с избрания изпълнител ЕТ „САТЕЛИТ – ТМ – АНТОН СИМЕОНОВ”, на обща стойност 17 400 лв. с включен ДДС.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития