aa (възложена) - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране на улици на територията на община Златоград” по следните обособени позиции, всяка от които е предмет на отделен договор: ОП 1 – „Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Васил Левски”, гр. Златоград”; ОП 2 – „Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Антон Страшимиров”, с. Старцево, общ. Златоград”; ОП 3 – „Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Христо Ботев” и ул. „Прогрес”, с. Долен, общ. Златоград” и ОП 4 – „Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Христо Ботев”, с. Ерма река, общ. Златоград”. | Община Златоград
A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

(възложена) - Публична покана за възлагане на обществена поръчка с предмет „Проектиране на улици на територията на община Златоград” по следните обособени позиции, всяка от които е предмет на отделен договор: ОП 1 – „Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Васил Левски”, гр. Златоград”; ОП 2 – „Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Антон Страшимиров”, с. Старцево, общ. Златоград”; ОП 3 – „Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Христо Ботев” и ул. „Прогрес”, с. Долен, общ. Златоград” и ОП 4 – „Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Христо Ботев”, с. Ерма река, общ. Златоград”.сряда, 05 Юни 2013

 

ПУБЛИЧНА ПОКАНА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА С ПРЕДМЕТ:


„Проектиране на улици на територията на община Златоград” по следните обособени позиции, всяка от които е предмет на отделен договор: ОП 1 – „Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Васил Левски”, гр. Златоград”; ОП 2 – „Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Антон Страшимиров”, с. Старцево, общ. Златоград”; ОП 3 – „Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Христо Ботев” и ул. „Прогрес”, с. Долен, общ. Златоград” и ОП 4 – „Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Христо Ботев”, с. Ерма река, общ. Златоград”.


Подробна информация за поканата и изискванията към нея са публикувани на интернет адреса на Агенцията по обществени поръчки, раздел „Публични покани”, номер на на поканата (ID) 9016203.Документи:
Документация за участие >>


ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОБОСОБЕНИ ПОЗИЦИИ

По ОП 1 – „Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Васил Левски”, гр. Златоград” е сключен Договор №123/01.07.2013г. с „Югстрой” ООД, на обща крайна стойност 10 650 лв.

По ОП 2 – „Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Антон Страшимиров”, с. Старцево, общ. Златоград” е сключен Договор №126/01.07.2013г. с „Югстрой” ООД, на обща крайна стойност 6 050 лв.

По ОП 3 – „Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Христо Ботев” и ул. „Прогрес”, с. Долен, общ. Златоград” е сключен Договор №127/01.07.2013г. с „Югстрой” ООД, на обща крайна стойност 7 450 лв.

По ОП 4 – „Рехабилитация и благоустрояване на ул. „Христо Ботев”, с. Ерма река, общ. Златоград” е сключен Договор №128/01.07.2013г. с „Югстрой” ООД, на обща крайна стойност 4 950 лв.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития