A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Профил на купувачаПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ:

„Ремонт, оборудване и обзавеждане на СУ "Св. княз Борис I", с. Старцево, Община Златоград по Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“
09 Септември 2016


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития