A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Профил на купувачаПАЗАРНИ КОНСУЛТАЦИИ:

„Рехабилитация и реконструкция на общински път SМL 2109/III 867/ Златоград – Аламовци и общински път SМL 2100/III 867, Мадан – Цацаровци/-Страшимир- махала Боево и на съоръженията и принадлежностите към тях по Подмярка 7.2 “Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.“
09 Септември 2016


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития