A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Профил на купувачаОБЯВА:

003 - 24.04.2020г. Основно Училище „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Долен, община Златоград, обявява обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет „Прилагане на ефективни мерки за повишаване на енергийната ефективност в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Долен, Община Златоград“
24 Април 2020

‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития