A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Профил на купувачаОБЯВА:

/прекратена/ 002 - 12.02.2020г. Основно Училище „Св. Св. Кирил и Методий”, с. Долен, община Златоград, обявява обществена поръчка, чрез събиране на оферти с обява, с предмет „Прилагане на ефективни мерки за повишаване на енергийната ефективност в ОУ „Св. св. Кирил и Методий”, с. Долен, Община Златоград“
12 Февруари 2020


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития