A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Профил на купувачаОБЯВА:

011 - 29.06.2018г. „Извършване на строително-монтажни работи (СМР) за обновяване на Здравна служба, с. Старцево, община Златоград”, в рамките на проект: „e-Social Health Care”, с акроним „e-SOHECA”, финансиран по Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция-България 2014-2020, съгласно Договор за субсидия №B2.9а.04/24.10.2017 и Партньорско споразумение от 24.10.2017г.
29 Юни 2018


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития