A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Профил на купувачаОБЯВА:

010 - 21.06.2018г. «Изпълнение на проектиране на многофамилни жилищни сгради на територията на гр. Златоград, по Оперативна програма ”Региони в растеж” 2014-2020г., процедура BG16RFOP001-2.002 „Енергийна ефективност в периферните райони»
21 Юни 2018


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития