A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Профил на купувачаОБЯВА:

007 - 14.11.2017г. „ПЕРИОДИЧНИ ДОСТАВКИ НА ТВЪРДО ГОРИВО ЗА ОТОПЛЕНИЕ ФРАНКО ОБЕКТИ НА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, НАХОДЯЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ЗЛАТОГРАД, ВКЛЮЧИТЕЛНО ТОВАРЕНЕТО И РАЗТОВАРВАНЕТО ПРЕЗ 2018г.“
14 Ноември 2017


‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития