A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Профил на купувачаДИРЕКТНО ВЪЗЛАГАНЕ ПО ЧЛ. 21, АЛ. 6 ОТ ЗОП:

Обществена поръчка с предмет „Дейности по поддържане, ремонт и изграждане на пътища в община Златоград – по обособени позиции“
14 Май 2020‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития