A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

Съобщениевторник, 10 Януари 2017  30

Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява:

С решение № Ж 395 от 29.12.2016 г., Общински съвет Златоград:

1.Одобрява задание по чл.125 от ЗУТ за изработване на ПУП-ПР за Поземлен имот с проектен № 004387, местност “Улевото”, землище на с.Старцево, община Златоград.

2.Разрешава в обхват на Поземлен имот с № 004387, местност “Улевото”, землище на с.Старцево, община Златоград да се изработи Подробен устройствен план – План за застрояване за “крайпътен обект”.

Инвестиционните намерения на възложителя Трендафил Бисеров Куледжиев са свързани с промяна на предназначението на Поземлен имот с № 004387, местност “Улевото”, землище на с.Старцево, община Златоград с цел бъдещо застрояване с конкретен режим – “за крайпътен обект”.

Решението на Общински съвет Златоград е изложено на таблото в сградата на Общинска администрация Златоград, гр. Златоград, ул. „Стефан Стамболов” № 1 и е публикувано на интернет страницата на Община Златоград, в раздел „Решения на Общински съвет Златоград” и раздел „Устройство на територията” - съобщения.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития