A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

ОБЯВЛЕНИЕвторник, 14 Май 2024  41

О Б Я В Л Е Н И Е

Община Златоград, на основание чл.124б, ал.2 от Закона за устройство на територията, обявява:

С решение № И 96 от 09.04.2024 г. на Общински съвет Златоград е:

1.Разрешено изготвянето на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за Поземлен имот с идентификатор 69105.5.182, местност „Поляната“ по Кадастрална карта на с. Старцево, с площ 6986 кв. м.

2.Одобрено задание за изработване на Подробен устройствен план – План регулация и застрояване (ПУП-ПРЗ) за Поземлен имот с идентификатор 69105.5.182, местност „Поляната“ по Кадастрална карта на с. Старцево.

Решението на Общински съвет Златоград е публикувано на интернет страницата на Община Златоград, в раздел Решения на Общински съвет Златоград.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития