A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпонеделник, 15 Ноември 2010  85

С   Ъ   О   Б   Щ   Е   Н   И   Е

гр. Златоград  10.11.2010 г.


Община Златоград, област Смолян на основание чл. 7, ал. 6 от Наредба № 10/2005 г. на Общински съвет Златоград за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти за търговски и други обслужващи дейности съобщава, че от главния архитект на община Златоград на 09.11.2010 г. са одобрени план-схеми за следните обекти:  • Автобусна спирка 6 м2 (в улична регулация – тротоарна площ по бул.”България”, южно от УПИ Х-1941, кв.6 по ПУП на гр.Златоград (срещу воденицата);


   • Автобусна спирка 6 м2 (в улична регулация – тротоарна площ от ул.”Ст.Стамболов”, южно от УПИ І-Обществена пералня, кв.9 по ПУП на гр.Златоград.


Подробна информация за одобрените план-схеми може да получите в отдел “Устройство на територията, инвеститорски контрол и опазване на околната среда”.            


 


 


ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

ГР.ЗЛАТОГРАД‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития