A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕчетвъртък, 03 Януари 2019  87

СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл.194 от АПК, Общински съвет Златоград, оповестява Решение № 470 от 27.11.2018г. за отмяна по протест на Окръжна прокуратура Смолян, текстовете на т.13, т.23 и т.24 в раздел ІV „Услуги по гражданско състояние” от Приложение № 1 на Наредба № 8 за определянето и администрирането на местните такси и цени на права и услуги на територията на Община Златоград, по Адм.дело № 288/2018г. по описа на Административен съд – Смолян.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития