A- A+ A
Община Златоград
Официален уеб сайт
Търси

Горещ телефон
03071/ 2580

    

СЪОБЩЕНИЕпонеделник, 13 Ноември 2017  27

СЪОБЩЕНИЕ


На основание чл.194 от АПК, Общински съвет Златоград, оповестява Решение № 254 от 05.07.2017г. за отмяна по протест на Окръжна прокуратура Смолян, разпоредбите на чл.8, т.1, чл.9, чл.19, чл.23, ал.3, т.2 и т.3 в частта относно „нотариално заверен/и подпис/и”, чл.34, чл.36, ал.3, т.2 и т.3, в частта относно „нотариално заверен/и подпис/и” и чл.38, ал.1, т.1 в частта относно „нотариално заверен/и подпис/и”, от Наредба №3 за реда и условията за разполагане на преместваеми обекти, на рекламно-информационните и монументално-декоративните елементи и осъществяване на рекламна дейност на територията на Община Златоград, по Адм.дело № 181/2017г. по описа на Административен съд – Смолян.‹ Назад

Актуално
Предстоящи събития